« 20 Dzień Wyprawy Warszawa-Magadan-2018

Muzeum-Mamuta-Jakuck

Dotkniecie czasu z przed 28 000 lat

2.Dotkniecie czasu z przed 28 000 lat