« 20 Dzień Wyprawy Warszawa-Magadan-2018

Muzeum-Mamuta-Jakuck

Czółno z kory brzozy

4.Czółno z kory brzozy

Czółno z kory brzozy