« 20 Dzień Wyprawy Warszawa-Magadan-2018

Muzeum-Mamuta-Jakuck

Czerepy bawołów arktycznych

14. Czerepy bawołów arktycznych

Czerepy bawołów arktycznych