« 20 Dzień Wyprawy Warszawa-Magadan-2018

Muzeum-Mamuta-Jakuck

Zrekonstruowana samica mamucia z mamuciątkiem- Dimką

20. Zrekonstruowana samica mamucia z mamuciątkiem- Dimką

Zrekonstruowana samica mamucia z mamuciątkiem- Dimką