« 20 Dzień Wyprawy Warszawa-Magadan-2018

Domy-Jakuck

Domy budowane na palach
O garażach podziemnych zapomnijcie 😏

Domy budowane na palach
O garażach podziemnych zapomnijcie 😏