« 28 lipiec 2018. Pobyt w Magadanie – zwiedzanie i poznawanie miejsc smutnej historii…

Koło

Koło od taczki wywożącej urobek Dzienne wydobycie rudy to ok 15 ton

Koło od taczki wywożącej urobek
Dzienne wydobycie rudy to ok 15 ton

Koło od taczki wywożącej urobek
Dzienne wydobycie rudy to ok 15 ton