28 lipiec 2018. Pobyt w Magadanie – zwiedzanie i poznawanie miejsc smutnej historii…

Łagry/Gułagi w okolicy Atka – 250 km od Magadanu.

Dzisiaj wybraliśmy się na zwiedzanie łagrów/gułagów położonych ok 250 km od Magadanu ca 50 km za miejscowością Atka  (ros.Атка).

Był to łagier położony opodal rzeczki Heta (dopływ Hatanga, która płynie w Krasnojarsku) założony w latach 30-tych a zlikwidowany w 1951 r

Zanim tam dojechaliśmy zatrzymaliśmy się przy fragmentach starego Traktu Kołymskiego zwanego Droga Kości.

Trakt ten był budowany przez więźniów i zesłańców w latach 30-tych i w niektórych odcinkach jest w dobrym stanie.

Prawdą jest teraz, że przyroda odbiera powoli to, co swoje.

Teren łagru. Przyroda odbiera swoje

Teren łagru. Przyroda odbiera swoje

Mapka-Gulag-atka

Mapka-Gułag-koło Atka

N tej mapce wyraźnie widać miejsca rozmieszczenia baraków,
miejsc wydobywania i składowania rudy

Papka Gułagu, który zwiedzaliśmy.

Papka Gułagu, który zwiedzaliśmy.

Ale konstrukcje inżynieryjne wykonane z modrzewia syberyjskiego nigdy nie konserwowanego są w zadziwiającej kondycji.

Jak już wspominałem dzisiaj wybraliśmy się na zwiedzanie łagru położonego ok 250 km od Magadanu ca 50 km za miejscowością Atka.
Był to łagier położony opodal rzadki Heta założony w latach 30 a zlikwidowany w 1951 r.

Gułag była przeznaczony dla ca 500 zesłańców wydobywających
w 2 szybach głębokich na ca 100 m rudę ołowiu.

  • Składał się z kilku części:
    – dla więźniów którzy w 2 zmianach po 12 godzin wydobywali rudę,
    – części administracyjnej i nadzorców,
    – części wytapiania, -część w której znajdowały się magazyny.

 

Po gułagu zostały tylko szczątki.
Po żyjących w tych okrutnych czasach tylko… buty…

 koło od taczki wywożącej urobek Dzienne wydobycie rudy to ok 15 ton

buty

Dokładnych rejestrów więźniów niestety – brak, były prowadzone niedbale, a kości tych którzy tu zostali pogrzebani strawiły liczne pożary….

Symboliczna klamka

Symboliczna klamka

 

A wydawałoby się ze wystarczy wziąć za klamkę by wyjść z tego kręgu zniewolenia…

I jak już sam widzisz to wszystko, to sam zaczynasz interesować się jeszcze bardziej.

Rozmawiasz tutaj z ludźmi, potem w chwili wolnej chodzisz na strony internetowe rosyjskie aby coś ciekawego znaleźć o miejscu w którym aktualnie jesteś.

Szybko zauważasz, że sami Rosjanie mają wielki dylemat w opowiadaniu prawdziwej historii.

Tutaj zginęły miliony ludzi tylko za to, że mogli myśleć inaczej nic niczego nie robiąc przeciw Stalinowi.

Tutaj na wielu stronach internetowych zastanawiają się młodzi Rosjanie – dlaczego? Dlaczego nie mówi się nadal prawdy tutaj!

Zadają sobie sami pytanie:

Dlaczego pociągnięto do odpowiedzialności Niemcy za zbrodnie przeciw Ludzkości, za Holokaust a nie odpowiada Rosja za to co zrobiła. Tam zginęło ponad 20 milionów niewinnych Ludzi i byli do końca wykorzystywani dla polepszenia warunków Ekonomiczno-Gospodarczych Rosji.

Dlaczego nie mówi się o tym, że Polacy ucierpieli też, bo ich zginęły tutaj setki tysięcy?!!! w okręgu Magadan – dziesiątki tysięcy !!!

Nie mówi się o miejscach cierpień, bo nie ma ich nawet na mapach nigdzie w świecie.

Dlaczego nie mówi się o tym jak wtedy współpracowano z Hitlerem. Szkolenie dla żołnierzy rosyjskich w Niemczech i Austrii a a badania Niemców z bronią chemiczną na Zapadnej Rasiji… Dlaczego???.

Przeglądam sobie różne strony internetowe i uważam, że wśród ludzi myślących w Rosji jest wielu nad tym wszystkim się zastanawiających.

Podczas całej mojej podróży odebrałem wiele ciepła od Ludzi  tutaj w Magadanie i na całej trasie dojazdu do tej „Doliny Śmierci„.

Oni, ci zwykli tutaj żyjący teraz ludzie – nie ponoszą za te zbrodnie żadnej  odpowiedzialności.

To właśnie, garstka tych u władzy, będąc wtedy zgotowała ten okropny los dziesiątkom milionów niewinnych ludzi tu wywiezionych.

To jest  hańbą dla Rosji za którą winni powinni ponieść odpowiedzialność i karę, tak jak Niemcy – choć i oni nie poczuwają się do naprawy wszystkich krzywd wyrządzonych.

Najlepiej byłoby jechać i ekscytować się tylko pięknem przyrody tutaj.

Ale tak nie można…. bo dalej są tutaj i odbywają się w różnych miejscach dyskusje.

Jedna dla mnie ważna i wymowna – napisana przez Rosjanina:

„Dla programu broni jądrowej, a wszystko, co wiązało się z nią, osobista odpowiedzialność za jej wprowadzenie ponosi Ławrientij Beria i Igor Kurchatov. Zakładają istnienie pomyślnej realizacji programu rządowego, upoważnieni przez rząd ZSRR. Za podobne zbrodnie przeciwko ludzkości, „naziści” do dziś ścigani są wszędzie i w Ameryce Łacińskiej.  Ale tylko w odniesieniu do krajowych oprawców naszych rosyjskich i mizantropów wykazujemy nadal  głuchotę i ślepotę.” – z komentarza do art. zamieszczonego na stronie:  – tutaj źródło >>>

Nie sposób wszystkie miejsca odwiedzić a takim miejsc było i jest – ponad 150 !!!

Kiedyś za myśl skazywanym się tutaj było. Dzisiaj wielu rozumie wiele. Są i tacy dla których ważna jest Wojna Ojczyźniana, która rozpoczęła się w 1941 roku. Są jednak Ludzie, którzy pamiętają więcej. Pamiętają i głoszą prawdę i już się tak bardzo nie boją.

Jednak trudno jest uciec od prawdy. Ona zaś dla mnie – jest nadal druzgocąca.