Rzeka Lena

Rzeka Lena i jej dopływy

Rzeka Lena to jedna z najczystszych i najpiękniejszych rzek na świecie.
Jej koryta nie zmienił nigdy człowiek.
Do tej pory wzdłuż rzeki nie ma , ani elektrowni wodnych i innych też żadnych przemysłowych  budowli.
W miejscach niezamieszkanych  można pić wodę bezpośrednio z jej nurtu.

Do największych portów rzecznych  można zaliczyć:   Jakutsk, Lensk, Kirensk.

Na tym terenie znajdują się obszary zawierające złoto i złoża diamentów. Zagłębie Leny jest bogate w sól kamienną i rudę żelaza, mikę i gaz ziemny. Połowy ryb odbywa  się w dolnym biegu rzeki. Są tu takie ryby jak: miętus i omul, syberyjska sielawa i szczupak i okoń.

Ważniejsze miejscowości koło których przepływa rzeka Lena:

KaczugŻygałowoUst’-KutKireńskLeńskOlokmińskPokrowskJakuckSangar.

Rzeka Lena – podstawowe dane:

Długość: 4 294 km
Przepływ: 16 870 m³/s
Powierzchnia dorzecza: 2 420 000 km²
Źródło: Góry Bajkalskie

Delta Leny

Lena River Delta - Landsat 2000

Największa delta w Arktyce,
Delta Leny, jest podświetlona na tym obrazie Envisat.
Delta znajduje się na końcu 4400 km biegu rzeki Lena, jednej z najdłuższych rzek na świecie.
Od połowy października rzeka (widoczna w żółtych i czerwonawych barwach spływających z centrum dolnego) zaczyna zamarzać i pod koniec kwietnia lód zwykle zaczyna odpływać.
W miarę rozpadu lodu poziom wody gwałtownie wzrośnie, zwiększając szanse na powódź.
Do połowy czerwca wody rzeki Lena zwykle rozmrażają i płyną do Morza Łaptiewów.
Lena dzieli się na kilka małych rzek przed dotarciem do morza, a te rzeki przepływają przez płaską równinę, tworząc deltę – obszar o wielkości 32 000 kilometrów kwadratowych dla arktycznej przyrody.
Delta Leny jest złożonym krajobrazem, który ewoluował przez tysiące lat.
Cały obszar delty został nominowany jako UNESCO (agencja kulturalna ONZ)
Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Ośnieżona tundra delty jest zamarznięta przez około siedem miesięcy w roku, zanim przekształca się w żyzne mokradła.
Około 14% węgla na świecie gromadzi się w glebach i osadach wiecznej zmarzliny, a zainteresowanie naukowe wzrasta w roli środowisk tundry w cyklu węglowym.
W szczególności tereny podmokłe tundr, takie jak delta Lena, są uważane za główne czynniki przyczyniające się do globalnego bilansu węgla i są uważane za wysoce wrażliwe na zmiany klimatyczne.
Obserwacja Ziemi może pomóc w kwantyfikacji budżetów emisji dwutlenku węgla na rozległych terenach podmokłych delt tundry, pomagając w walidacji powierzchni tundry i klasyfikacji jednostek wegetacyjnych.
W tym wielozadaniowym zespole radaru zaawansowanej syntezy otwarcia (ASAR)
kolor czerwony odnosi się do przejęcia w dniu 10 marca 2008 r.,
Zielony do jednego na zielono 22 października 2007 r.,
A niebieski do jednego w dniu 13 czerwca 2008 r.

Obszary w kolorze szarym reprezentują najmniejszą zmianę między przejęciami.


Źródła w Górach Bajkalskich na wysokości 930 m n.p.m.; w górnym biegu płynie głęboką doliną w kierunku północnym i północno-wschodnim po Płaskowyżu Leńsko-Angarskim;
w środkowym biegu płynie w kierunku wschodnim przełamując się przez Płaskowyż Nadleński,
następnie skręca na północ i północny zachód na Nizinę Środkowojakucką; w dolnym biegu
płynie na północ przez Nizinę Dolnoleńską pomiędzy Górami Wierchojańskimi (od wschodu)
a Wyżyną Środkowosyberyjską i Górami Czekanowskiego (od zachodu);
uchodzi do Morza Łaptiewów tworząc deltę o około 150 ramionach i powierzchni ponad 40 tys. km².

Zasilanie śniegowo-deszczowe; zamarza w górnym biegu od listopada do maja,
w dolnym od października do czerwca; wiosną tworzą się zatory lodowe.

Duże zasługi w zbadaniu dorzecza Leny mają Polacy: Aleksander Czekanowski i Jan Czerski


Filmy – rzeka Lena:
opracował: Michał

Źródło wiedzy:
Wikipedia

NASA - National Aeronautics and Space Administration

Nasa

Brak możliwości komentowania.